odjeljenje - smjena

Razrednik/ca

Termin informacija

Ia-A

Elma Dulić

Ponedjeljak, 18:30 A smjena

Ib-A

Elma Kahvić-Begić

Utorak 18:30 B smjena

Srijeda 13:30 A smjena

Ic-A

Sanida Nuhanović

Srijeda, 19:10 A

Id-A

Mirsad Kazazović

Utorak, 18:30 A

Ie-A

Mirha Fejzić

Srijeda, 18:00 B

IIa-B

Ensiha Velagić

Četvrtak, 18:30 B

IIb-B

Sandra Ibrišević

Utorak, 18:20 B

IIc-B

Amel Korman

Srijeda, 18:20 B

IId-B

Sanela Ćesko

Ponedjeljak, 17:45

IIe-B

Nermina Perviz

Ponedjeljak, 17:00

IIIa-A

Maja Omerhodžić

Četvrtak, 17:00 A

IIIb-A

Ljiljana Košarac

Ponedjeljak, 19:15 A

IIIc-A

Nisveta Njemčević

Utorak, 18:30-19:10

IIId-A

Velida Tinjak

Četvrtak, 17:00 A

IIIe-A

Jesenka J. Jusko

Utorak, 17:30-18:30 B

IVa-B

Arijana Ahić

Ponedjeljak, 17:30 A

IVb-B

Sanja Rončević-Vuk

Srijeda, 18:30 B

IVc-B

Arijana Ahić

Ponedjeljak, 17:30 A

IVd-B

Aida Bešlagić-Jašarević

Utorak, 19:15 B

IVe-B

Zijada Džafović-Melez

Ponedjeljak, 18:30 A

Srijeda, 19:15 B

Napomena:

A smjena označava sedmicu u kojoj se raspored čita s lijeva na desno i u kojoj je A smjena jutarnja smjena, a B popodnevna;

B smjena označava sedmicu u kojoj se raspored čita s desna na lijevo (kao u ogledalu) i u kojoj je B smjena jutarnja smjena, a A popodnevna;

Facebook stranica Prve gimnazije