odjeljenje - smjena

Razrednik/ca

Termin informacija

Ia-A

Elma Dulić

Ponedjeljak, 18:30 A smjena

Ib-A

Elma Kahvić-Begić

Utorak 18:30 B smjena

Srijeda 13:30 A smjena

Ic-A

Sanida Nuhanović

Srijeda, 19:10 A

Id-A

Mirsad Kazazović

Utorak, 18:30 A

Ie-A

Mirha Fejzić

Srijeda, 18:00 B

IIa-B

Ensiha Velagić

Četvrtak, 18:30 B

IIb-B

Sandra Ibrišević

Utorak, 18:20 B

IIc-B

Amel Korman

Srijeda, 18:20 B

IId-B

Sanela Ćesko

Ponedjeljak, 17:45

IIe-B

Nermina Perviz

Ponedjeljak, 17:00

IIIa-A

Maja Omerhodžić

Četvrtak, 17:00 A

IIIb-A

Ljiljana Košarac

Ponedjeljak, 19:15 A

IIIc-A

Nisveta Njemčević

Utorak, 18:30-19:10

IIId-A

Velida Tinjak

Četvrtak, 17:00 A

IIIe-A

Jesenka J. Jusko

Utorak, 17:30-18:30 B

IVa-B

Arijana Ahić

Ponedjeljak, 17:30 A

IVb-B

Sanja Rončević-Vuk

Srijeda, 18:30 B

IVc-B

Arijana Ahić

Ponedjeljak, 17:30 A

IVd-B

Aida Bešlagić-Jašarević

Utorak, 19:15 B

IVe-B

Zijada Džafović-Melez

Ponedjeljak, 18:30 A

Srijeda, 19:15 B

Napomena:

A smjena označava sedmicu u kojoj se raspored čita s lijeva na desno i u kojoj je A smjena jutarnja smjena, a B popodnevna;

B smjena označava sedmicu u kojoj se raspored čita s desna na lijevo (kao u ogledalu) i u kojoj je B smjena jutarnja smjena, a A popodnevna;

Profesor/ica

Predmet

Termin informacija

Sandra Ibrišević

Matematika

Utorak, 18:20 B

Belma Hasković

Biologija

Ponedjeljak, 16:45

Ozrenka Mešić

Psihologija

Srijeda, 17:30

Nermin Sarajčić

Sport

Petak, 11:00

Indira Sarić

Hemija

Utorak,12:25-13:10

Ensiha Velagić

Vjeronauka

Četvrtak, 18:30 A

Semira Kapetanović

BJK, HJK, SJK

Ponedjeljak,14:50 A

Lejla Mutić

Matematika

Utorak, 18:30 A

Maja Omerhodžić

Engleski jezik

Četvrtak, 17:00 A

Jesenka J. Jusko

Engleski jezik

Utorak, 17:30-18:30

Maida Pašić

Njemački jezik

Petak, 14:00-14:30

Aida Bešlagić Jašarević

BJK, HJK, SJK

Petak, 12:30

Mirsad Kazazović

Fizika

Utorak, 18:30 A

Ljiljana Košarac

Građansko obrazovanje

Ponedjeljak, 19:15 A

Mirha Fejzić

Njemački jezik

Utorak, 11:30 B

Velida Kujović

Fizika

Ponedjeljak, 16:45 B

Aida Kamenica

Muzička kultura

Utorak, 17:30-18:00

Ramiza Delić

Matematika

Četvrtak, 19:10 B

Soraja Gvožđar

Hemija

Utorak, 13:15-13:55

Edina Saračević

Latinski jezik

Četvrtak, 14:00

Amela Beća

Francuski i Italijanski jezik

Utorak, 16:25

Sanida Nuhanović

Historija

Petak, 11:35

Aida Beća

Njemački jezik

Četvrtak, 14:50-15:35

Lejla Havić

Engleski jezik

Petak, 9:35-10:25

Nisveta Njemčević

Geografija

Srijeda, 18:30-19:10

Sanela Ćesko

Historija

Ponedjeljak, 17:30

Merhunisa Hasanspahić

Informatika

Četvrtak, 17:00 B

Marina Tiro

Engleski jezik

Utorak,17:35-18:00 B

Ana Đogović

Latinski jezik

Petak, 10:00-10:45

Elma Kahvić Begić

Matematika

Srijeda, 13:30

Samir Krluč

Kultura religija

Filozofija s logikom

Utorak, 13:45

Zorica Malkić

BJK, HJK, SJK

Utorak, 14:50-15:35

Amel Korman

Geografija

Srijeda, 18:20 B

Nermina Perviz

Sport

Ponedjeljak, 17:00

Velida Tinjak

BJK, HJK, SJK

Četvrtak, 17:00 A

Arijana Ahić

Sociologija

Kultura religija

Ponedjeljak, 17:30 A

Sanja Rončević-Vuk

Matematika

Srijeda, 18:30 B

Zijada Džafović-Melez

Biologija

Ponedjeljak, 18:30 A

Srijeda, 19:15 B

Elma Dulić

BJK, HJK, SJK

Ponedjeljak, 18:30 A

Merima Kurtović Čengić

Informatika

Četvrtak 14:00 A

              12:25 B

Napomena:

A smjena označava sedmicu u kojoj se raspored čita s lijeva na desno i u kojoj je A smjena jutarnja smjena, a B popodnevna;

B smjena označava sedmicu u kojoj se raspored čita s desna na lijevo (kao u ogledalu) i u kojoj je B smjena jutarnja smjena, a A popodnevna;

Facebook stranica Prve gimnazije