RUKOVODNO OSOBLJE  

 

Direktorica

Lejla Tuzlak 

 

Pomoćnica direktorice i pedagog škole

Sanela Podumljak

 

PROFESORI

 

Aktiv profesora Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

Elma Dulić

Damir Šabotić

Velida Tinjak

Aida Bešlagić-Jašarević 

Zorica Malkić

 

Aktiv profesora Engleskog jezika i književnosti

Marina Tiro

Lejla Havić

Jesenka Jessica Jusko

Maja Omerhodžić 

 

Aktiv profesora Njemačkog jezika i književnosti

Maida Pašić

Aida Beća 

Mirsada Kekić-Huskić 

Mirha Fejzić

 

Aktiv profesora Matematike

Elma Kahvić-Begić

Sanja Rončević-Vuk

Lejla Mutić

Sandra Ibrišević

Ramiza Delić

 

Aktiv profesora Informatike

Merima Kurtović Čengić

Merhunisa Hasanspahić

Džana Drino

 

Aktiv profesora Fizike

Mirsad Kazazović

Velida Kujović

 

Aktiv profesora Biologije

Zijada Džafović-Melez

Belma Hasković

 

Aktiv profesora Hemije

Soraja Gvožđar

Indira Sarić

 

Aktiv profesora Historije

Sanela Ćesko

Sanida Nuhanović

 

Aktiv profesora Geografije

Nisveta Njemčević

Amel Korman

 

Aktiv profesora Sporta

Nermina Perviz

Nermin Sarajčić

Suada Hajrlić-Kazazović

 

Aktiv profesora Latinskog jezika

Ana Đogović

Edina Saračević

 

Aktiv profesora Muzičke kulture

Aida Kamenica

 

Aktiv profesora Likovne kulture

Oskar Prebanić

 

Aktiv profesora Talijanskog jezika

Amela Beća  

  

Aktiv profesora Francuskog jezika

Amela Beća

 

Aktiv profesora Psihologije

Ozrenka Mešić

 

Aktiv profesora Filozofije s logikom

Samir Krluč

 

Aktiv profesora Građanskog obrazovanja za demokratiju i ljudska prava

Ljiljana Košarac

 

Aktiv profesora Sociologije

Arijana Ahić

 

Aktiv profesora Kulture religija

Samir Krluč

Arijana Ahić

Ljiljana Košarac

 

  Aktiv profesora Vjeronauke

Ensiha Velagić

 

 

  STRUČNI SARADNICI U ŠKOLI  

 

Pedagog

Sanela Podumljak

Samira Murga

 

Bibliotekar

Fikreta Resić

 

Psiholog

Ozrenka Mešić

 

ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKA SLUŽBA

 

  Sekretar

Jasna Karović

 

Administrativni radnik

Aida Habul  

 

TEHNIČKO HIGIJENSKA SLUŽBA

 

Domar

Senad Čomor

 

Radnici na održavanju higijene objekta i opreme

 Edina Lagarija

Fehma Durak

Fatima Samouk

Hadžira Bajrović

 

OSTALO OSOBLJE  

 

Rukovalac centralnog grijanja

Kenan Kahrimanović

 

Dnevni čuvar zadužen za sigurnost

Mirsad Zenđilović

Minka Avdić

Facebook stranica Prve gimnazije