Opširnije: Izvještaj o putovanju u Francusku, u grad Verdun, u okviru razmjene učenikaDeset učenika Prve gimnazije koji uče francuski jezik kao drugi strani jezik, u pratnji profesorica francuskog jezika Vasvije Ibrahimkadić i Amele Beća, boravile su u gradu Verdunu, u Francuskoj u periodu od 30. marta do 5. aprila 2014.godine.


Učenice i profesori su bili gosti tamošnje gimnazije ̋ Jean – Auguste Margueritte ̋ sa kojom je Prva gimnazija uspostavila kontakt prethodne godine. Naime, trinaest učenika te škole boravilo je sa svojim profesorom, gospodinom Jérômeom Dumontom u Sarajevu i tom prilikom su posjetili našu šlolu. Izrazili su želju za uspostavljanjem partnerstva i pozvali naše učenike i profesore da dođu u posjet njihovoj školi.
Boravak u Francuskoj je bio veoma bogat sadržajima: prijem kod gradonačelnika, posjeta Centru svjetskog mira i podzemnoj Citadeli, obilazak poprišta bitaka u Prvom svjetskom ratu i kao kruna svega toga – posjeta Parizu i obilazak njegovih znamenitosti. Učenice su imale priliku da obogate svoj vokabular novim francuskim riječima, da se druže sa vršnjacima i upoznaju nove predjele i sadržaje. Naš boravak u Francuskoj bio je, finansijski gledano, u potpunosti na trošak domaćina, a posebno treba istaći novčanu potporu Regije Lorraine i Federacije André Maginot.

Facebook stranica Prve gimnazije