ZavrsnaFazaProjektaUčenici su rekapitulirali ono što je bilo najbitnije i napisali vlastita zapažanja tokom priprema i izrade samog projekta, posjeta i naravno slobodnog vremena te je od mnoštva materijala izabran dio koji čini izložbu u holu škole Gesamtschule Paderborn-Elsen.

Nama ostaje da se još jednom zahvalimo svima koji su doprinijeli da ovaj projekat uspješno privedemo kraju.

FOTOGRAFIJE

Facebook stranica Prve gimnazije