friedrischaffenU školskoj 2017/2018.godini Prva gimnazija Sarajevo i njemačke gimnazije Karl-Maybach i Graf Zeppelin iz grada Friedrichshafen organiziraju dvadesetiprvu Razmjenu učenica/ka.

Prva faza / posjeta gostiju iz Njemačke će se realizirati u perodu od 20.-26.10.2017.godine, a druga faza/ naša posjeta Njemačkoj je planirana u aprilu/maju 2018.godine.
Pozivaju se zainteresirane/ni učenice/ci drugih razreda da se prijave na učešće u ovom Projektu popunjavanjem prijavnog obrasca koji mogu predati koordinatoricama Projekta, profesoricama Aidi Beća i Saneli Podumljak.
Tim profesora će razmatrati aplikacije, a zatim i donijeti konačnu odluku u skladu sa općim i specifičnim kriterijima o izboru učenika/ca, učesnika/ica Projekta.
Rok za prijave je petak 29.septembar 2017.godine.
Za eventualna dodatna pitanja učenici se mogu obratiti koordinatoricama Projekta.

OPĆE INFORMACIJE

PRIJAVNI OBRAZAC

Facebook stranica Prve gimnazije