Na osnovu Odluke Školskog odbora od 29.09.2015.godine, JU Prva gimnazija Sarajevo objavljuje

JAVNI OGLAS
za izdavanje prostora školskog bifea u zakup

Predmet poziva: Prostor školskog bifea površine 14 m2 -u ulici Gimnazijska broj 3 Sarajevo,
Namjena: Školski bife za učenike i zaposlene
Pravo učešća: Sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti prema namjeni prostora
Vrijeme izdavanja: do 30.06.2016. godine
Početna cijena zakupa : 25,00 KM po m2

Učesnici javnog oglasa treba da ispunjavaju slijedeće uvjete u pogledu kvaliteta đačkih užina:
-užine prilagođene psiho - fizičkim potrebama i uzrastu učenika,
-užine proizvedene u potpuno kontroliranim uvjetima, od zdravih sirovina sa posebnim pakovanjem i sa odgovarajućim načinom distribucije,
-prihvatljive cijene đačkih užina,
-uredna dostava užina,
-posjedovanje međunarodnog certifikata ISO9001:2000, ISO14001:2004, HACCP i HALAL.

Učesnici javnog oglasa dužni su da uz ponudu prilože:
- rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti prema namjeni objekta
- asortiman i cijene роnudе u školskom bifeu
- reference о dosadašnjem radu u djelatnosti prema namjeni objekta
- navedene međunarodne certifikate

Podzakup nije dozvoljen. Poslovni prostor se uzima pod zakup u viđenom stanju, a sva eventualna ulaganja na ime uređenja prostora, kao i svi ostali detalji regulisat će se ugovorom. Zakupodavac će obaviti razgovor sa svim podnosiocima prijave na ovaj Oglas . Kriteriji za odabir najpovoljnijeg zakupca su :cijena zakupa, asortiman robe, kvalitet usluga i cijene ponuđenih artikala . Sve informacije na tel: 033/216-685 radnim danom od 12,00 do 13,00 sati u oglasnom roku. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Škole.
Nepotpune i neblagovremene prijave nеćе se uzeti u razmatranje. Ponude je potrebno kovertirati sa naznakom: Ponuda za zakup prostora školskog bifea i dostaviti na adresu: JU PRVA GIMNAZIJA SARAJEVO, Gimnazijska 3.

Facebook stranica Prve gimnazije