U dogovoru sa predmetnim profesorom-mentorom učenici biraju temu za izradu maturskog rada. 

Maturski rad je samostalno djelo učenika u kojem učenik pod nadzorom mentora obrađuje zadanu ili samostalno izabranu temu. Tema rada može biti praktična ili teorijska. Cilj rada je da se dokaže sposobnost učenika u samostalnom rešavanju praktičnih i teorijskih problema koji ne moraju imati karakter originalnosti. Radovi mogu donositi i pregled naučnih teorija i pravaca. Posebno je važno savladati pravila akademskog pisanja i izlaganja problematike, s pravilnim citiranjem izvora. 

Na slijedećem linku možete preuzeti materijal neophodan za izradu maturskog rada:

MATURSKI RAD (MS Word 97-2003)

MATURSKI RAD (MS Word 2007-2016)

MATURSKI RAD (PDF)

Takođem možete preuzeti tutorijale sa uputama za izradu prezentacija i seminarskih radova:

UPUTA ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

UPUTA ZA IZRADU PREZENTACIJA 

 

Facebook stranica Prve gimnazije