Na osnovu Odluke o dodjeli ugovora broj: 06-4-120/15 od 24.03.2015.g. a po provedenom direktnom sporazumu broj: 06-4-106/15-3, JU Prva gimnazija Sarajevo je dana 26.03.2015.g. zaključila ugovor broj: 02-9-47-126/15, na period od 12 mjeseci, sa firmom „Unilab " doo Sarajevo, Drinska 70, ID br: 4200054160007, kao najpovoljnijim ponuđačem. Ugovorena vrijednost na mjesečnom nivou je 150,00 KM (bez PDV-a).

Facebook stranica Prve gimnazije