Opširnije: Realizacija projekta U okviru Društveno korisnog učenja učenici IVa odjeljenja, Alija Papić, Lamija Kožo, Imad Ali Mahović, Džejlan Čolakhodžić i Maida Prutina pod supervizorstvom profesorice Merime Kurtović Čengić, su kreirali video prezentaciju o borbi i pravima žene od početka borbe pa do danas. Na taj način željeli su podići svijest o važnosti 8. marta u historiji borbe žene za svoja prava. Videoprezentacija je prikazana na TVu u holu škole u toku velikih odmora.

Facebook stranica Prve gimnazije