55711081c0bb710f0c987e261871a904d5f8fcc01ec6e63d0390286f3d7db9e6U kabinetu bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti 6. aprila upriličeno je čitanje literarnih radova učenika Prve gimnazije. Uz laganu muziku, učenice Iman Muratović, Aleksandra Savčić, Haruna Bandić i Sara Avdagić pročitale su svoje sastave.

Sa izlaganjem svojih radova prve su počele učenice I-d razreda. Iman Muratović je pročitala sastav „Neizvjesnost i strah od sutra" , a potom i ''Mostove Sarajeva''. Aleksandra Savčić čitala je zanimljv rad ispisan u formi pisma „Draga Marija". Učenica I-b razreda Haruna Bandić je pročitala svoj rad na temu „ Čitanje je kao i ljubav - fenomen pažnje". I na kraju, Sara Avdagić čitala je svoj sastav „Neizvjesnost i strah od sutra".
Atmosfera je bila ugodna i učenicama je bilo zanimljivo.
Novinar: Naida Eljazović , I-d
Berina Dedović, IVg

Facebook stranica Prve gimnazije