20150406 111144Učenici matematičko-informatičkog smjera trećih i četvrtih razreda, u saradnji sa nižim razredima, prave internet-stranicu pod domenom bprbh.com. Ovi učenici su članovi Informatičke sekcije koju predvodi profesorica Sanela Terzo.

U sklopu programa objedinjuje se sve gradivo predviđeno planom i programom za spomenutu sekciju. Za ovaj projekt koriste CMS softver uz pomoć kojega sami osmišljavaju dizajn. Osam učenika aktivno učestvuje u kreiranju ove web-adrese koja zastupa borbu protiv raka. Konačna prezentacija trebala bi se dogoditi u maju tekuće godine. Učenicima i profesorici želimo sretan i uspješan daljnji rad.
Kokor Amela, IVg

Facebook stranica Prve gimnazije