31e45b199747a3de555a3ab40d902ae1c0616e750503274094b1873f201ccd05U kabinetu Hemije dočekat će vas hemičari III i IV razreda Prve gimnazije.

Od 10 do 12 sati, u kabinetu hemije uz pomoć reagenasa i rastvora pravit će eksperimente, srebreno ogledalo i aspirin. Također će dokazivati katjone i destilaciju rastvora KMnO4. Eksperimenti ove godine, koji će biti u mogućnosti da se vide na Dan otvorenih vrata sarajevske Prve gimnazije su: ispitivanje osobina aldehida-srebreno ogledalo, sinteza aspirina, kvalitativno dokazivanje katjona I analitičke grupe Ag+ ,Pb2+,Hg2+,Fe3+ i Cu2+, određivanje karbonatne tvrdoće vode i ispitivanje katjona bojenje plamena.
Berina Dedović IVg, Demir Gazetić IIIb.

Facebook stranica Prve gimnazije