engleskiU kabinetu br. 37, kabinetu engleskog jezika, učenici razreda IIa, IIIf , IIc  te IVd organizovali su zabavne radionice s ciljem upoznavanja posjetilaca sa kulturom Velike Britanije. Učenici su napravili mapu Velike Britanije, povezali naš maternji jezik sa engleskim kroz razne primjere, te nas je muška ekipa IIc razreda upoznala sa najvažnijom sporednom stvari na svijetu – fudbalom.

Učenici IVd razreda su se, pored ovih zabavnih tema, pozabavili ozbiljnijim temama kao što su: „DRESS CODE“ (pravila oblačenja) u školama te debatom na temu brak. 

Adna Šišić i Saira Hadžalić III f

Facebook stranica Prve gimnazije